Over Focus Noord

Oprichting

In 1993 besloten de toenmalige voorzitters van drie Noord-Limburgse ondernemersclubs (LOC Lommel, HOC Hamont-Achel en IGO Overpelt) om hun krachten te bundelen en samen te werken aan het bevorderen van het ondernemerschap in de regio.

Op 13 januari 1994 werd deze samenwerking officieel in een VZW-structuur gegoten met als maatschappelijk doel “Het ontwikkelen van een toekomstgerichte strategie ter bevordering van de sociaal-economische ontwikkeling en werkgelegenheid in Noord-Limburg”.

Dit samenwerkingsverband kreeg de naam ‘Focus Noord’ en werd opgericht met volgende leden in de Raad van bestuur:

Voorzitter: Gerard Spaas (HOC)
Ondervoorzitter: Etienne Winters (IGO)
Ondervoorzitter: Jos Thys (LOC)
Penningmeester: Pierre Driesen (IGO)
Secretaris: Jean Ramaekers (IGO)
Bestuurder: Theo Custers (LOC)


Huidige situatie

De zes huidige clubs binnen deze VZW zijn: BRES - Breese Economische Stuurgroep, LOC - Lommelse Ondernemers Club, NOHA - Netwerk Ondernemend Hamont-Achel, OHE - Ondernemers Hechtel-Eksel, TRIOC - Ondernemersclub Bocholt/Meeuwen-Gruitrode/Peer en VIP - Verenigde Industriëlen Pelt. Hiermee is iedere Noord-Limburgse gemeente aanwezig binnen Focus Noord en vertegenwoordigt de vereniging ruim 600 bedrijven.

Door samen te werken vormt Focus Noord een sterke en samenwerkende ondernemersgemeenschap die zich inzet voor het versterken van de Noord-Limburgse economie en het creëren van kansen voor groei en ontwikkeling voor alle betrokken partijen. Zij onderhoudt daartoe nauwe contacten met de Limburgse werkgeversorganisaties en kan via het Burgemeestersoverleg rekenen op ondersteuning van DISV Noord-Limburg.

De belangrijkste kernwaarden van Focus Noord zijn samenwerking, uitwisseling van informatie, gezamenlijke activiteiten en netwerken.


Courante realisaties & lopende projecten

  • Participatie Werkvennootschap Noord-Zuid Limburg
  • Diverse jobbeurzen
  • Werkgroep HRM
  • Focus Noord on Tour
  • Groepsstand Noord-Limburg op Bedrijvennetwerkdagen Limburg
  • ...
Breese Economische StuurgroepDe Ondernemers Hechtel-EkselLommelse Ondernemers ClubNetwerk Ondernemend Hamont-AchelTRIOC Bocholt, Oudsbergen & PeerVerenigde Industrie Pelt
Focus Noord © 2024