Privacy Policy


1. Cookies?

Focusnoord.be maakt gebruik van functionele cookies en de lokale opslag van uw apparaat wanneer u er voor kiest om in te schrijven op een event of er voor kiest om een account op focusnoord.be te gebruiken. Deze functionele cookies en opslag dienen enkel en alleen voor een juiste werking van de website. Daarbij komend gebruiken wij met uw toestemming ook analytische cookies om het bezoek op onze website te analyseren en te optimaliseren.

Hieronder vindt u de privacy policies van de verwerkerende partijen:

2. Mijn gegevens?

Een bezoek aan de website van focusnoord.be vereist geen persoonsgegevens.

3. Bescherming

Omdat focusnoord.be de bescherming van de door de gebruiker verstrekte persoonsgegevens zeer belangrijk vindt worden deze veilig binnen eigen beheer opgeslagen en enkel door focusnoord.be gebruikt om diensten aan te leveren waar de gebruiker uitdrukkelijk voor gekozen heeft. De persoonsgegevens worden minimaal 1 jaar bewaard.

4. Rechten van de betrokkene

De betrokkene heeft het recht op toegang tot de gegevens, evenals het recht op informatie betreffende de bewaring en het gebruik van deze gegevens. De betrokkene heeft ook recht op verbetering en verwijdering van de gegevens, alsook het recht om bezwaar te maken tegen het gebruik van deze gegevens voor direct marketing, geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Daarenboven heeft de betrokkene het recht om zijn gegevens in een gangbare elektronische vorm op te vragen. De betrokkene kan zich voor het hogergenoemde wenden tot focusnoord.be, bereikbaar via voorzitter(at)focusnoord.be.

5. Minderjarigen

Om gebruik te kunnen maken van de diensten die focusnoord.be aanbiedt, dient de gebruiker 16 jaar of ouder te zijn.

6. Toestemming

De toestemming gaat van kracht wanneer de gebruiker zijn gegevens juist aan focusnoord.be verstrekt en akkoord gaat met het hierboven beschreven beleid.

Focus Noord © 2024